Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2014

littlepuddi
8878 39d9 500
Reposted byeffie666socurly

October 18 2014

littlepuddi

ruffiansonships:

This was the greatest moment ever.

Reposted fromgameofthrones gameofthrones

July 05 2014

littlepuddi
4573 dc32
Reposted byaSiedem aSiedem

July 02 2014

littlepuddi

June 27 2014

littlepuddi
3820 a033 500
Reposted bymanson1205angie1013whatelse

June 26 2014

littlepuddi
6389 9c92 500
2 czerwca. Mały Poradnik Życia
Reposted frombeckycue beckycue viapodkreslajmnie podkreslajmnie

June 21 2014

littlepuddi

May 09 2014

littlepuddi
8339 149d 500
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

May 06 2014

littlepuddi

May 04 2014

littlepuddi
7604 7ef2 500
Reposted byanonimcocciuella

April 27 2014

10 rzeczy, o których myśli się za dużo :)

1. O tym, kim chcą wszyscy inni abyś był. Niech Twoje działania napędza Twoja dusza, nie innych.

2. O tym, czego się obawiasz. Twój strach przed niepowodzeniem jest znacznie gorszy niż ono samo.

3. O starych ranach. One stanowią Twoją mądrość a blizny są efektem uzdrowienia.

4. O marzeniach, których nie realizujesz. Przestań myśleć - do dzieła. Po prostu! :)

5. O sytuacjach, na które nie masz wpływu. Niektóre wydarzenia w życiu po prostu muszą się stać i już.

6. O tym, czego nie posiadasz. Policz wszystkie dobre rzeczy, które masz i ciesz się nimi!

7. O popełnionych błędach. Teraz jest czas, aby “zrobić to dobrze” - wykorzystaj tę szansę :)

8. O tym, by imponować innym. To naprawdę niesamowite, co można osiągnąć, jeśli nie martwisz się o to, co wszyscy wokół Ciebie myślą.

9. O tym, że projekt przewyższa Twoje możliwości. Wcale nie, nie patrz tak szeroko, podziel go na drobne, prostsze do wykonania części.

10. O innym czasie i miejscu. To, gdzie teraz jesteś jest dokładnie tam, gdzie powinieneś być, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz być jutro.

Reposted fromkacperzag kacperzag viamanson1205 manson1205
littlepuddi

April 26 2014

littlepuddi
littlepuddi
9327 887c 500
Reposted bydelein delein

April 25 2014

littlepuddi
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.
— Krystyna Siesicka “Zapałka na zakręcie”
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viaczarnamelasa czarnamelasa
littlepuddi
littlepuddi
2282 1329 500
Tags: book brain tv
Reposted byczarnamelasasquirk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl